intoneren

Naast het stemmen is ook de intonatie van de hamerkoppen van belang voor een harmonieuze klank van het instrument. Als de hardheid van de hamerkoppen onderling ongelijkmatig is, dan klinkt de ene toon harder of scherper dan de andere. Dit kan worden opgelost door de hamerkoppen te intoneren. Dat houdt in dat het hamervilt zachter wordt gemaakt d.m.v. een intoneernaald zodat de aard van de klank verandert. Zo kan een ongelijkmatig klinkend instrument weer een gelijkmatige intonatie verkrijgen.
Maar het is ook mogelijk om het instrument in zijn geheel te intoneren als deze te hard klinkt. Daarbij dient wel rekening te worden gehouden in welke ruimte het instrument uiteindelijk komt te staan omdat de akoestiek van de ruimte ook van invloed is op de vorming van de klank.

© Claviësta 2015