Pianostemmen


Pianostemmen is een meditatieve bezigheid waarbij de stemming langzaam gestalte krijgt. De snaren van een piano drukken via de kam op de zangbodem die beide van hout zijn om de klank van de snaren te vormen en te versterken. De positie van het hout werkt voortdurend o.a. doordat de druk op de bodem plaatselijk verandert vanwege de zich wisselende snaarspanning door het stemmen. Daarmee verandert dan uiteindelijk ook weer de stemming zelf tijdens het stemmen. Daarom is het belangrijk een stemming meerdere malen te doorlopen. Dit gaat het beste en het snelst door te stemmen op gehoor. De volgende 2 punten zijn voor een stabiele stemming ook van belang:


1 Een stabiele relatieve luchtvochtigheid (vochtigheidsgraad van de lucht en temperatuur van de ruimte hangen daarbij samen) zodat het hout zo min mogelijk werkt en de stemming dan ook stabiel blijft.

2 Regelmatig onderhoud want naarmate een stemming meer moet worden bijgesteld door achterstallig onderhoud zal ook de positie van de zangbodem en kam sterker wijzigen waardoor die meer tijd nodig hebben om zich opnieuw te zetten en de piano weer ontstemt.

024-3220583
06-20193112
van ‘t Santstraat 149
6523 BE Nijmegen

© Claviësta 2015